2020-09-30     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman

                

 

W dniu 01.08.2013 Gmina Czorsztyn rozpoczęła realizację projektu „Moje pasje – moje życie” współfinansowanego w z Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 9.1.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt zakłada w okresie 01.09.2013 – 30.06.2015 zakup pomocy naukowych, oraz wyjazdy do filharmonii, muzeum. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej.

 

 

Część  1 : Zajęcia dla uczniów z problemami dyslektycznymi ORTOGRAFFITI ( 3 grupy po 8 osób ) – 180h  ( 30 h w 2013, 90 h w 2014, 60 h w 2015)

Część 2 : Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ( 3 grupy po 8 osób) -180h ( 30 h w 2013, 90 h w 2014, 60 h w 2015)

Część 3 : Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie – koło teatralne ( 1 grupa 8 osób ) – 60h ( 12 h w 2013, 30 h w 2014, 18 h w 2015)

Część 4 : Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  tanecznie  - koło artystyczne  ( 1 grupa  8 osób ) 60 h ( 10 h w 2013, 30 h w 2014, 20 h w 2015)

Część 5 : Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie muzycznie   - koło artystyczne  ( 1  grupa  8 osób  ) 60 h ( 10 h w 2013, 30 h w 2014, 20 h w 2015)

Część 6 :   Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – koło języka angielskiego ( 3 grupy po 8 osób ) – 180h ( 30 h w 2013, 90 h w 2014, 60 h w 2015)

Część 7 :   Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych  - koło fizyczno – astronomiczne ( 1grupa 8 osób ) -  60h ( 12 h w 2013, 30 h w 2014, 18 h w 2015)

Część 8 :   Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – koło regionalne  ( 1 grupa 8 osób )       60h  ( 12 h w 2013, 30 h w 2014, 18 h w 2015)

Część 9 :   Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – koło historyczne  ( 1 grupa 8 osób) 60h ( 12 h w 2013, 30 h w 2014, 18 h w 2015)

Część 10 : Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – koło czytelniczo – medialne ( 1 grupa  8 osób )    60h ( 12 h w 2013, 30 h w 2014, 18 h w 2015)

Część 11 : Warsztaty zajęciowe    – „Poza ramą”   ( 1 grupa 8 osób ) 60h ( 12 h w 2013, 30 h w 2014, 18 h w 2015)

Część 12   Warsztaty  z Doradcą  Zawodowym – ( 1 grupa) 10 h (5 h  w 2014 oraz 5 h  w 2015 )

            W ramach projektu utworzone zostaną Szkolne Ośrodki Doradztwa Zawodowego, które będą miały za zadanie pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi zawodowej. Projekt przewiduje wizyty w zakładach pracy, wyjazdy do szkół średnich, naukę pisania podania oraz CV oraz cykl spotkań z doradcą zawodowym. 

 

 

Koordynator : Adrianna Berszakiewicz

 Zdjęcia z zajęć w galerii!

Ilość zaglądnięć :