2020-09-30     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z GEOGRAFII

1.      1. Jak postępować aby nie zgubić się w lesie?

2.      2. Jaki jest wpływ religii na zwyczaje żywieniowe w różnych krajach i kulturach?

3.      3. Jak klimat wpływa na życie i gospodarkę ludzi w różnych szerokościach geograficznych?

4.     4. Zróżnicowanie rasowe, językowe i kulturowe wybranego kontynentu.

5.      5. Jakie są problemy wielkich miast świata?

6.      6. Jak ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają na życie ludzi?

7.      7. Polskie mniejszości narodowe na świecie.

8.      8. Skąd czerpiemy wiedzę o świecie? Źródła informacji geograficznej.

9.     9. Dlaczego kraje śródziemnomorskie są chętnie odwiedzane przez turystów?

10.  10. Jak propagować turystykę pieszą w naszym regionie?

 

Ilość zaglądnięć :