2020-09-30     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman

Tematy projektów edukacyjnych z języka angielskiego:

  1. Goral - English picture dictionary. Ilustrowany słowniczek góralsko - angielski.
  2. Wikipedia entries for famous people and places in our neighbourhood. Opracowanie wpisów Wikipedii na temat znanych ludzi i miejsc w naszej okolicy.
  3. Polish people in English speaking countries - now and a century ago. Polacy w krajach anglojęzycznych - teraz i stulecie temu.
  4. Casimir Pulaski Day - Polish holiday in the USA. Dzień Kazimierza Pułaskiego - polskie święto w USA.
  5.  How can we get to London / Edinburgh / Dublin etc? Jak dojechać do Londynu / Edynburga / Dublina itp.?
  6. 20 things about Poland, that every foreign tourist should know about. 20 informacji o Polsce, które powinien znać każdy zagraniczny turysta.
  7. English words in Polish language. Beware of false friends! Angielskie słowa w języku polskim. Strzeż się fałszywych przyjaciół.
  8. The international language - from Latin to English to ??? Język międzynarodowy - od łaciny przez angielski do ???
  9. Manufacturers of entartainment - why do we watch American films, listen to American music, play American computer games? Producenci rozrywki - dlaczego oglądamy amerykańskie filmy, słuchamy amerykańskiej muzyki, gramy w amerykańskie gry komputerowe?
  10. American and British sports. Baseball and rugby for the masses. Amerykański i brytyjski sport. Baseball i rugby dla mas.
Ilość zaglądnięć :